top of page
slåthår ny standard 2017.jpg
långhår ny standard 2017.jpg
​Russkiy Toy is a breed originating from Russia. Russkiy Toy
is a companion dog that comes in two coat varieties -
Russkiy Toy smooth-haired and Russkiy Toy long-haired.History
During the Tsars time  the english toy terrier was a popular  breed of aristocracy.
After the Russian Revolution breeding  ceased . By the mid-1950s, some began
to build again the breed Russkiy Toy from a  few remaining dogs that were left,
and that was not pure bred. The longhaired Russkiy Toy variety  arose in 1958 when
a Russkiy Toy long-haired puppy was born in a for other Russkiy Toy smooth-haired litter.
The first Russkiy Toy breed standard was written in 1966 and finally in 23.2.2006,
the Russkiy Toy breed was recognized by the international dog organization FCI.
Final recognition was given 2017 after which the breed was entitled to be rewarded
with CACIB. 

Properties
Russkiy toy is to be active and happy. Russkiy Toy is
suitable for various dog sports such as agility, freestyle and obedience.

Appearance
Russkiy Toy has a sleek look with a light bone structure. They may
have a height between 22-27, weighing up to 3 kg.
Russkiy toy är en hundras från Ryssland. Den är en sällskapshund som finns i
två pälsvarianter - släthår och långhår.
Historia 
Under tsartiden var english toy terrier en populär ras hos  aristokratin. Efter ryska
revolutionen upphörde aveln. Vid mitten av 1950-talet började man bygga upp
rasen igen av  de få exemplar som fanns kvar och som inte var renrasiga.
Den långhåriga varianten uppstod 1958 då en Russkiy Toy långhårig valp föddes i en
för övrig släthårig kull. Den första rasstandarden skrevs 1966 och 2006
erkändes rasen av den internationella hundorganisationen FCI.
Fullt godkännande fick rasen i slutet på 2017 varefter den kan tilldelas också CACIB.
Egenskaper 
Russkiy toy skall vara aktiv och glad. Russkiy Toy är lämplig för olika hundsporter som agility,
freestyle och lydnad.
Utseende 
Russkiy Toy  har ett elegant utseende med lätt benstomme.
Russkiy Toy får ha en mankhöjd mellan 22-27 och en vikt upp till 3 kilo.
slåthår ny standard 2017.jpg
långhår ny standard 2017.jpg
bottom of page